رزومه خانم دکتر نغمه رزاقی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 نغمه رزاقی
 
عضو هیئت علمی گروه  کودکان
 
 razaghin[at]mums.ac.ir

آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 8591511 - 0511 
CV in English 
 
  
سوابق تحصیلی
 
 كارشناسي(پرستاري): دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
 كارشناسي ارشد (پرستاري گرايش كودكان): دانشگاه علوم پزشكي ايران
 
 

رساله

ها
 
 بررسی مقایسه ای ارزیابی مادران و پرستاران از شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان در بخشهای جراحی اطفال بیمارستهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران سال 1378
 
سوابق تدریس
  
مقطع کارشناسي
 
 پرستاري كودكان (كودك سالم و كودك بيمار)
 پرستاري نوزادان
 مربي باليني بخشهاي تخصصي كودكان, NICU, مادر و نوزاد سالم
 
افتخارات و جوایز
 مقاوم دوم در رشته ترجمه ( اساتيد)‌ ) در مرحله نهایی پانزدهمين جشنواره قرآنی اساتید و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور.اسفند1389.
 مقام اول در رشته تفسیر (اساتید) در مرحله نهایی چهاردهمین جشنواره قرآنی اساتید و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور.اسفند1388.
 مقام سوم در رشته مقاله نویسی در مرحله نهایی چهاردهمین جشنواره قرآنی اساتید و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور.اسفند1388.
 کسب رتبه اول فارغ التحصیلان پرستاری ورودی بهمن 76 با معدل 61/18
 کسب رتبه دوم جشنواره پایان نامه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران1379
 لوح یابود جهت تقدیر از فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه.دانشگاه علوم پزشكي ايران و نهاد مقام معظم رهبري1383
 
 
كتب و مقالات چاپ شده
كتاب:
 
 رزاقي نغمه، تترپور پروين . "پرستاری NICUمروری جامع بر نکات کلیدی" (ترجمه) . انتشارات بشری .1389
 پرویزی سرور، احمدی فضل الله، رزاقی نغمه. "هفت گفتار در باب نوجوانی". انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران.1387.
  
مقاله:
 
 رزاقي نغمه؛ تدين فر موسي الرضا ؛اکابري آرش. "شیوع همسرآزاری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال 1386". فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار .شماره 1.بهار 1389.
 دکتر پرویزی سرور؛ سپهوند فریبا،ثناگو اکرم، رزاقی نغمه. "درک از مفهوم سلامت در نوجوانان خرم آبادی :مطالعه کیفی". فصلنامه پرستاری ایران. شماره 54 .تابستان 1387. صفحه 61-71
 سادات حسینی اکرم السادات،سمیعی سوسن،رزاقی نغمه. "تاثیر آموزش الگوی رفتارهای تغذیه ای به مادران کودکان نوپا بر کیفیت تغذیه کودکان و عملکرد مادران." مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات). دوره 12،شماره 4. سال 1386.صفحه :33. 
 نغمه رزاقی، فهیمه رحیمی ها، طاهره صفرآبادی، دکتر حقانی؛ "بررسی مقایسه ای دقت ارزیابی مادران و پرستاران از شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان"، فصلنامه پرستاری و مامایی ایران؛ سال پانزدهم، شماره 30 و 31، 1381
 سرورپرویزی، نغمه رزاقی و فریباسپهوند و اکرم ثناگو، "پژوهش کیفی: بررسی سلامت نوجوانان درخرم آباد"، فصلنامه پرستاري ايران (پذيرش چاپ)
   
 
علایق تحقیقاتی
 
 كاربردي نمودن شيوه هاي نوين تدريس در كلاس و كارآموزي
 تشكيل و راه اندازي مركز تحقيقات بررسي وارتقا كيفيت زندگي كودكان بيمار و خانواده هايشان
 
   
کارگاه های ارائه شده
 
 مدرس کارگاه مرور نظام مند. همايش سراسري مراقبت مبتني بر شواهد. مهر 89.
 مدرس 2 دوره باز آموزي NICU (ويژه پرستاران) برگزار شده توسط مرکز تحقيقات نوزادان. شهريور 89 و بهمن ماه 89.
 مدرس کارگاه آموزشی نیم روزه مراقبتهای بارداری (8 دوره). مرکز مطالعات رشد و سلامت کودک جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران.  1 /6/83- 1/8/83
 
  
شرکت در دوره های آموزشی
 
 ارتباط موثر با دیگران و تقویت مهارتهای ارتباطی . 10/5/ 89. به مدت 3 ساعت . EDO دانشکده پزشکی .
 اروش تحقیق مقدماتی . 22- 25 /11/88 .به مدت20ساعت. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 صول مقاله نویسی . 5و 6/11/89 به مدت 16 ساعت .دانشکده پرستاری و مامایی.
 ارزیابی درونی 17 /10 88 به مدت 4 ساعت . مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ع.پ.مشهد.
 آشنایی با قوانین و مقررات اعضای هیئت علمی 2/10/88 به مدت 4 ساعت . مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ع.پ.مشهد
 مقاله نویسی و روش های انتشار مقاله .دیماه 88. به مدت 16 ساعت . معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 مرور نظام مند 26/9/88 به مدت 4 ساعت . مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ع.پ.مشهد
 مهارتهای ارتباطی 14/8/88 به مدت 4 ساعت. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ع.پ.مشهد
 OSCEپیشرفته 18/8/88 به مدت 4 ساعت . مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ع.پ.مشهد
 پژوهش در آموزش 29/7/88 به مدت 8 ساعت .مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ع.پ.مشهد
 مراقبت مبتنی بر شواهد .9/5/89 .به مدت 4 ساعت
 تهویه مکانیکی در نوزادان. تیر 89 به مدت 4 ساعت . گروه کودکان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد.
 تحقیقات کیفی و توسعه تئوری 23/2/89.به مدت 4 ساعت. معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
 دوره ICDL . جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران.1384
 کارگاه آموزشی «پژوهش کیفی درپرستاری». گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.1382
 کارگاه آموزش «احیاء نوزادان». دانشگاه علوم پزشکی ایران.1381
 کارگاه آموزشی «تفکر انتقادی». دانشگاه علوم پزشکی ایران.1380
 کارگاه آموزشی روش تحقیق . دانشگاه علوم پزشکی ایران.1380
 کارگاه اینترنت . دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران.1380
 کارگاه spss . دانشکده پرستاری علوم پزشکی ایران. 1380
 
 
 
   
طرح های تحقیقاتی
 
 
 مجري طرح "‌تبیین تئوریک خشونت علیه زنان‌"‌. مصوب سازمان پزشکي قانوني. همکاران:دکتر سرور پرویزی،دکتر سید محمد طباطبایی نژاد و دکتر برادران. تاریخ تصویب: 1388 (اتمام يافته)‌
 مجري طرح "‌بررسي مقايسه اي اثر تحریک بویایی آشنا و گلوكزخوراکی 30% بر شدت درد ناشي از خونگيري در نوزادان ترم"‌مصوب دانشگاه علوم پزشکي مشهد. همکاران: ‌منير رمضاني، اکرم السادات سادات حسيني.1389(در دست اجرا)‌
 مجري طرح "مقایسه تاثیر آموزش پیشگیری از ایدز به شیوه رویکرد گروه همسالان با آموزش توسط پزشک بر آگاهی و نگرش دانشجويان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 90-1389"‌. ‌مصوب دانشگاه علوم پزشکي مشهد.همکاران :‌دکتر غيور- اکرم گازراني ،زبيده ابراهيمي.1390. (در دست اجرا).
 بررسي شيوع انواع همسرآزاري و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني سبزوار در سال 1386 (مجری طرح)
 بررسی و مقایسه تأثیر آموزش به مادران و مربیان بهداشت مدارس بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دختران در رابطه با بهداشت بلوغ در مدارس راهنمایی شهر تهران (همکار اصلی)
 مقايسه تأثير انحراف فكر و لمس بر شدت درد ناشي از رگ گيري در كودكان 12-6ساله بستري در مراکز آموزشی –درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران (همکار اصلی)
  
 
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها
 
 
 "بررسی رفتارهای تغذيه اي دانش آموزان ناحیه 5 شهر مشهد". نهمين همايش پرستاري کودکان مهر 1390. سخنراني
 "ارزيابي فوايد مکيدن غير تغذيه اي (NNS)‌ بر نوزادان نارس". همايش بين المللي تغذیه رشد و تکامل در نوزادان و کودکان .مهر 1390. پوستر
 "بررسی میزان آگاهی و نگرش پرستاران شاغل در بخش های NICU در مورد مراقبت هم آغوشی (KMC) "‌. اولين همايش بين المللي مامايي و بهداشت باروری ايران. خرداد 1390. پوستر
 "راهنماي مبتني بر شواهد تسکين درد نوزادان ". همایش توانمند سازی و اصول مراقبت ها و چالش های پزشکی و پرستاری در NICU. بهمن 89. سخنرانی
 پانل "چالش های پرستاری NICU" . اولين کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه نوزادان و کودکان. آذر 89. سخنرانی
 "والدين پرخاشگر ، كودكان خشونت‌طلب : بررسی تاثیر خشونت والدین بر فرزندان ". چهارمین جشنواره سرور .آبان 89 . پوستر
 "بررسی اجمالی حقوق کودک ازدیدگاه اسلام و کنوانسیون جهانی حقوق کودک " . چهارمین جشنواره سرور. آبان 89. پوستر
 "تاثیر عسل بر سرفه حاد کودکان " . کنگره سراسری طب سنتی ،درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی .آبان 89. پوستر
 "پرستاری از راه دور". معاونت آموزشي دانشکده پرستاری و مامایی. آبان 89.سخنراني علمي .
 "تنبیه کودک توسط والدین از منظر حقوق کودک در اسلام ". هشتمین همایش پرستاری کودکان .مهر 89. سخنرانی.
 " رویکرد نوین آموزش به بیمار:آموزش مبتنی برکامپیوتر". کنگره آموزش پرستاری: رویکردها و چالش ها.بهمن 1388. پوستر
 "مقایسه تاثیر انحراف فکر و لمس بر شدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان 5-10 ساله بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران". هفتمین همایش کشوری پرستاری کودکان.مهر ماه 1388. سخنرانی
 "شیوع همسرآزاری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال 1386". کنگره ملی سلامت خانواده. دیماه 1387. پوستر
 بررسي موانع و مشكلات آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشكده علوم پزشكي سبزوار و ارائه راهكارهاي بهبود كيفيت آن/كنگره رويكردهاي نوين در آموزش پرستاري ومامايي.1385
 همسر آزاري: مروري بر مطالعات گذشته. همایش «جایگاه زن در نظام سلامت» .1384
 بررسی شیوع PTSDّ مزمن در نوجوانان زلزله زده بم. کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه.1383
 آیا شما خود را برای حادثه آماده کرده اید. کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه.1383
 Pain assessment in children کنگره بیماریهای کودکان (اولين همايش پرستاري كودكان).1382
 بررسی تأثیر دو روش انحراف فکر بر کاهش درد ناشی از تزریقات در کودکان. همایش سراسری درد.1381
 TPNدر كودكان و مراقبتهاي مربوطه. سمینار سرم درمانی کودکان.1381
 مقایسه دقت ارزیابی مادران و پرستاران از شدت درد کودکان بعد از عمل جراحي. همایش علمی بررسی ومطالعه درد درایران.1380
 اصول استاندارد براي پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني . کنگره بیماریهای عفونی .1380
 فقر آهن و راههاي پيشگيري از آن. همایش سراسری دانشجویی نقش تغذیه در پیشبرد سلامتی.1380