سازمان های مردم نهاد بانوان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


مرکز توسعه سلامت بانوان


با عنایت به ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در مورد جمعیت و خانواده و تاکید ایشان به این کلمه که سلامت ، امنیت

و آرامش زنان در خانواده مسئله اصلی است که باید به آن توجه شود و همنچنین اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی

برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن شورای امور بانوان دانشگاه اه نسبت به راه اندازی "مرکز

توسعه سلامت بانوان خراسان رضوی " به شماره ثبت 5333 و شناسه ملی14006491611 اقدام نموده است .


اهداف مرکز توسعه سلامت

کمک به توانمند سازی و توسعه سلامت بانوان

کمک به پیشگیری از بیماری بانوان

تلاش در جهت سلامت بانوان و حمایت های مادی و معنوی بانوان

کمک در حل مشکلات مالی جهت درمان بانوان از طریق خیرین سلامت