بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ازاورژانس بیمارستان تخصصی کودکان اکبر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش وبدا دکتر بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی به همراه جمعی ازمدیران ازاورژانس بیمارستان تخصصی کودکان اکبر بازدید کرد.

دکتر سید محمد حسین بحرینی دربازدید صبحگاه جمعه ، در جریان روند و نحوه خدمات رسانی به بیماران و مراجعین اورژانس این مرکزقرار گرفت .

وی درادامه ضمن گفتگوی صمیمی با پزشکان ،پرستاران و پرسنل از تلاش های بیدریغ آنان تشکر و قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در گفتگو با بیماران وهمراهان آنان، در جریان مشکلات و کمبود های این مرکز نیز قرار گرفت.