ششمین سمینار بین المللی سلامت زنان سال 96

محورهای همایش به شرح ذیل می باشد :

 

۱- سلامت باروری
۲- ارتقای سلامت
۳- تغذیه
۴- سالمندی سالم
۵- رویکردهای روانشناختی
۶- بیماری های واگیر و غیرواگیر
۷- ورزش و سلامت زنان