پیام های رئیس دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیام سرپرست دانشگاه به مناسبت روز دانشجو نوشته شده توسط حوزه ریاست 30
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ نوشته شده توسط حوزه ریاست 72
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز بهورز نوشته شده توسط حوزه ریاست 78
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز داروساز نوشته شده توسط حوزه ریاست 73
پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط حوزه ریاست 80
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط حوزه ریاست 86
پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی نوشته شده توسط حوزه ریاست 113
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط حوزه ریاست 179
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسب روز داروساز نوشته شده توسط حوزه ریاست 234
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط حوزه ریاست 182

صفحه1 از2