پیام های رئیس دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت سال تحصیلی جدید نوشته شده توسط حوزه ریاست 87
پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسب روز داروساز نوشته شده توسط حوزه ریاست 82
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز کارمند نوشته شده توسط حوزه ریاست 85
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت هفته دولت نوشته شده توسط حوزه ریاست 88
پيام رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد به مناسبت روز پزشک نوشته شده توسط حوزه ریاست 84
پيام تبريک رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد به مناسبت روز خبرنگار نوشته شده توسط حوزه ریاست 77
پیام رئیس دانشگاه به مناسبت فرارسیدن روز فیزیوتراپی نوشته شده توسط حوزه ریاست 80
پيام تبريک رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي نوشته شده توسط حوزه ریاست 91
پيام تبريک رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي نوشته شده توسط حوزه ریاست 127