پیام قدردانی سرپرست دانشگاه به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پیامی به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، توسعه کمی و کیفی دانشگاه ، ارتقاء و اجرای طرح تحول نظام سلامت و سایر برنامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را از مهمترین برنامه ها عنوان نموده است.

 

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این پیام آورده است؛ اعتماد جنابعالی در مورد انتصاب اینجانب به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب افتخار و مباهات است.

 انشااله با راهنمایی های ارزشمند جنابعالی و استفاده از تجربیات گرانسنگ برادر عزیز آقای دکتر مصطفی مهرابی بهار و سایر مدیران و دانشگاهیان بتوانم در جهت نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتقاء کیفی و کمی دانشگاه با استفاده از حمایت های بیدریغ شما و مسؤولین محترم ستاد وزارت و استفاده از تجربیات سایر دانشگاهها قدمهای مثبتی برداشته و رضایت خداوند متعال و نیز موجبات خرسندی جنابعالی را در ارتقاء و اجرای طرح تحول نظام سلامت و سایر برنامه های وزارت فراهم نمایم.

راهنمایی ها، تذکرات و پیشنهادات آن مقام محترم و سایر دلسوزان و خدمتگزاران موجب ارتقاء خدمات مدیریتی اینجانب و سایرین همکاران خواهد بود.