انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان سرخس

تاریخ ایجاد در 13 آبان 1396
بازدید: 205

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان سرخس را منصوب نمود.

 

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این حکم، دکتر مصطفی دلشاد متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه را به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس منصوب نموده است.

پاسخگویی شایسته به نیازها و خواسته های مردم شریف شهرستان در حوزه سلامت، ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی، درمانی و فرهنگی به منظور تحقق عدالت در سلامت، هماهنگی لازم با معاونین و مدیران دانشگاه ، تعامل مثبت و سازنده با مسئولان شهرستان و تقویت هماهنگی های برون بخشی، صیانت و ارتقاء منابع انسانی، فیزیکی و مالی شبکه و نگاه سلامت محور با اولویت پیشگیری و تسری برنامه های بهداشتی و پایش برنامه ها از جمله مواردی است که در این حکم به آن تاکید شده است.