پیام سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دکتر مهرابی بهار

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در پیامی به دکتر مصطفی مهرابی بهار ضمن آرزوی موفقیت و سلامتی تاکید نموده است؛ ادامه خدمت جهادی و تجربه ارزشمند سالهای طولانی دانشجویی، همکاری و مدیریتی با شما نصب العین خدمت اینجانب و سایر دانشگاهیان خواهد بود.

 

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این پیام به دکتر مصطفی مهرابی بهار رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی مشهد آورده است؛ پیام محبت آمیز جنابعالی در مورد انتصاب اینجانب به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب فخر و مباهات گردید.

 رجاء واثق دارم با کمک و راهنمایی جنابعالی و استفاده از تجربیات گرانسنگ شما و سایر مدیران دانشگاه و همه آحاد دانشگاهیان بتوانم در امر خطیری که براساس اعتماد وزیر دانشمند جناب آقای دکتر هاشمی بر عهده ام گذاشته شده است، در ادامه راه شما که مبتنی بر اخلاق، سعه صدر، بزرگ منشی و عدالت و اجرای مقررات ... بوده است، قدمهای مثبتی بردارم. ادامه خدمت جهادی و تجربه ارزشمند سالهای طولانی دانشجویی، همکاری و مدیریتی با شما نصب العین خدمت اینجانب و سایر دانشگاهیان خواهد بود بی شک بنده و سایر مدیران دانشگاه بی نیاز از راهنمایی، مشاوره و تذکر و پیشنهاد جنابعالی نبوده و آماده استفاده از نظرات ارزشمندتان هستیم.

توفیق شما را در خدمت به دانشگاه و مردم عزیز از درگاه خداوند متعال آرزومندم. مؤفق و سلامت و پایدار باشید.