پیام دکتر مهرابی بهار به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مهرابی بهار در پیامی به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، کار کردن برای مردم، خصوصا محرومین را هدیه الهی دانسته وتاکید نموده است، با همین باور پس از این نیز هم چون یاری همراه و همدل ، با تمام توان در کنارتان خواهم بود.

 

به گزارش وب دا، دکتر مهرابی بهار رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این پیام خطاب به دکتر محمد رضا دارابی آورده است؛ اکنون که مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به شما یار صمیمی دوران دانشگاه و جهادسازندگی می سپارم ، رجاء واثق دارم با تجربه گرانبهایی که در سمت های معاونت دانشجویی، فرهنگی و همچنین معاونت آموزشی دانشگاه اندوخته اید ، در این عرصه نیز موفق خواهید بود.

اینجانب همچون تمام خادمان حوزه سلامت ، کار کردن برای مردم، خصوصا محرومین را هدیه الهی می دانم و با همین باور بعد از این هم چون یاری همراه و همدل ، با تمام توان در کنارتان خواهم بود، چرا که خدمتی بالاتر از کمک به بیماران و دردمندان و گام نهادن در راهی که وزیر پرتلاش فراروی ما گشوده است نمی شناسم.

امیدوارم در سایه توجهات حضرت حق ، درایت جنابعالی و تلاش همکاران دانشگاه، شاهد موفقیت های روز افزون دانشگاه علوم پزشکی مشهد باشیم.