انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه و آموزش و پرورش خراسان رضوی

تاریخ ایجاد در 13 آبان 1396
بازدید: 199

 

در راستای تامین سلامت نوجوانان، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی منعقد شد.

 

به گزارش وب دا، این تفاهم نامه در ۲۴ ماده و ۴ تبصره در راستای همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و طرح های آموزشی، پژوهشی و خدماتی منطبق بر اهداف و تامین، حفظ و ارتقاء سلامت دانش آموزان با رویکرد خود مراقبتی و پیشگیری از رفتارهای  مخاطره آمیز سلامت میان دکتر مهرابی بهار رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و علیرضا کاظمی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی منعقد شده است.

انجام بررسی های اپیدمیولوژیک و تحقیقات کاربردی مشترک در زمینه سلامت مدارس و دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش به منظور تعیین نیازها و اولویت های سلامت با رعایت ضوابط موجود دو دستگاه، تشکیل منظم شورای سلامت مدارس استان به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی و پایش و ارزشیابی برنامه های سلامت گروه هدف در سطوح مختلف، تخصیص دوره های آموزشی و بازآموزی ضمن خدمت در مباحث سلامتی و خودمراقبتی برای کارکنان آموزش و پرورش بر اساس اولویت های سلامت حوزه بهداشت، بستر سازی علمی، اجرایی مناسب جهت اجرای بهینه نظام سلامت نوجوانان در مدارس سه مقطع تحصیلی، تهیه محتوای مطالب علمی و آموزش لازم در زمینه سلامت مدارس و دانش آموزان و توسعه استقرار و تقویت برنامه مدارس مروج سلامت از جمله محورهای این تفاهم نامه به شمار می رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت : نوجوانان بخش بزرگي از جمعيت پويا و آينده ساز کشور هستند جهان آينده بر اساس دانش ،نگرش ورفتار آنان شکل مي گيرد،بدين لحاظ سرمايه گذاري جوامع در امر سلامت و آموزش آنان امری زیربنایی تلقي مي گردد که همگام با توسعه يافتگي کشورها رشد مي کند.

دکتر مصطفی مهرابی بهار تصریح کرد: مدرسه مکاني منحصر به فرد براي انتقال مفاهيم بهداشتي ،دانش و مهارتهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي سالم در کودکان و نوجوانان  است و با استفاده از اين فرصت و بکار گيري موثر از روش ها و مفاهيم بهداشتي مي توان نسلي پديد آورد که جامعه آينده را در راستاي اهداف توسعه پايدار سلامت راهبري نمود.