دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با مسئولان ارشد بانک رفاه استان

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: اقدامات معنوی بانک رفاه در استان خراسان رضوی قابل ستایش است.

به گزارش وب دا، رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ديدار مسئولين ارشد بانک رفاه استان خراسان رضوي که بمناسبت روز پزشک و هفته دولت برگزار شد گفت: بانک رفاه بعنوان يک سازمان اقتصاد محور، امروز نمونه اي از خيرخواهي و سلامت محوري را در جامعه رقم زده و الگوي مناسبي براي ديگر شعب اين بانک در کشور است.

دکتر مهرابي بهار ضمن قدرداني از اقدامات بانک رفاه، از نحوه پاسخگويي و همچنين اهداي آمبولانسهاي تحويل شده به حوزه بهداشت و درمان دانشگاه  اظهار امیدواری کرد: اين همکاري ها تا رسيدن به هدف اصلي نظام سلامت که ارتقاي سطح سلامت آحاد جامعه است، تداوم داشته باشد.

در اين ديدار سيد حسين مير معيني معاون مالي ـ اعتباري و بيژن‌ قزل ‌بيک‌لو  رئيس اداره امور شعب بانک رفاه استان خراسان رضوي بعنوان نمايدگان اين بانک با اهداي تاج گل و کيک مزين شده بمناسبت روز پزشک در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه حضور يافته و از جامعه پزشکي قدرداني کردند.