پاسخگویی به شکایات

مسئول اداره پاسخگویی به شکایات

  دکتر حسین پناهی

تلفن تماس: 38049404

Email :panahih1[at]mums.ac.ir

مشهد -رضا شهر - بلوار شهید فکوری - مقابل شهید فکوری 94- شهرک دانش و سلامت


 ابلاغ مسئولیت


 شرح وظایف


فرایندهای پاسخگویی به شکایات


مشاوره و راهنمایی


سامانه پاسخگویی به شکایات