مشاور و مدیر دفتر ریاست دانشگاه

 

دکتر امیر رضایی اردانی

 مدیر دفتر ریاست دانشگاه

RezaeiA[at]mums.ac.ir


         رزومه          روانپزشک   

آدرس : خراسان رضوی - مشهد – خيابان دانشگاه - ساختمان قريشي
ساختمان رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان رضوي

تلفن تماس : 38413007-051