مشاور و مدیر دفتر ریاست دانشگاه

 

دکتر شاپور بدیعی اول

 مشاور و مدیر دفتر ریاست دانشگاه


 

رزومه

C.V

 

       متخصص طب سوزنی
عضو هیئت علمی دانشگاه
( استادیار)
  

آدرس : خراسان رضوی - مشهد – خيابان دانشگاه - ساختمان قريشي
ساختمان رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان رضوي

تلفن تماس : 38413007-051

 

دکتر شاپور بدیعی