مشاور و مدیر دفتر ریاست دانشگاه

 

دکتر علی میری

 مدیر دفتر ریاست دانشگاه

MiriDA1[at]mums.ac.ir


         رزومه          پزشک عمومی   

آدرس : خراسان رضوی - مشهد – خيابان دانشگاه - ساختمان قريشي
ساختمان رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان رضوي

تلفن تماس : 38413007-051

 

دکتر علی میری

 

  1. پزشک مرکز بهداشتی درمانی ، مسئول واحد مبارزه با بیماریها و پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان خاش از سال 80 تا 85
  2. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز از سال 1385 لغایت شهریور 1388
  3. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تربت جام از شهریور 1388 لغایت دیماه 1389
  4. مدیر اداری مالی کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1390 لغایت شهریور 1393
  5. کارشناس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1392 تا کنون