رئیس دانشگاه

دکتر محمدرضا دارابی محبوب
متخصص اورولوژی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه

رزومه

ارتباط با رئیس دانشگاهآدرس : خراسان رضوی - مشهد – خيابان دانشگاه - ساختمان قرشي
ساختمان رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان رضوي

 تلفن تماس : 38413007-051

دکتر محمدرضا دارابی محبوب