رئیس دانشگاه

دکتر محمدرضا دارابی محبوب

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد


 

رزومه

C.V

 

       متخصص  اورولوژی
عضو هیئت علمی دانشگاه
( استاد)
  

 ارتباط با رئیس دانشگاه

روسای دانشگاه از سال 1357 تا کنون


آدرس : خراسان رضوی - مشهد – خيابان دانشگاه - ساختمان قرشي
ساختمان رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان رضوي

 تلفن تماس : 38413007-051

دکتر محمدرضا دارابی محبوب