رئیس دانشگاه

دکتر محمدرضا دارابی محبوب
متخصص اورولوژی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه


 ارتباط با رئیس دانشگاه

روسای دانشگاه از سال 1357 تا کنون


آدرس : خراسان رضوی - مشهد – خيابان دانشگاه - ساختمان قرشي
ساختمان رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان رضوي

 تلفن تماس : 38413007-051

دکتر محمدرضا دارابی محبوب