اعضاء هیات رئیسه

 

اعضاء هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 دکتر محمد رضا دارابی محبوب

سرپرست دانشگاه

حجه الاسلام والمسلمین
دکتر سید محمود طباطبایی

 مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

  

دکتر سید محمد حسین بحرینی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر غلام حسن خدایی

قائم مقام رئیس دانشگاه در

 دکتر محمد رضا دارابی

 

معاون آموزشی دانشگاه

 

  دکتر شاپور بدیعی اول

معاون درمان دانشگاه 

 

 دکتر مهدی ابراهیمی

 

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه   

 دکتر محسن تفقدی

معاون پژوهشی دانشگاه

دکتر حمیدرضا بهرامی 

معاون بهداشتی دانشگاه

 

دکتر محمد رضا صابری  معاون غذا و دارو دانشگاه   
 دکتر علی میری 
دبیر هیئت رئیسه