IMAGE
IMAGE
دیدار دوستانه سرپرست دانشگاه و همکاران بسیچی
سه شنبه, 21 آبان 1398
  به گزارش وبدا سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جلسه دیدار دوستانه با  جمعی ازاعضای بسیج کارکنان،  با اشاره... ادامه مطلب...
IMAGE
انتصاب رییس بیمارستان منتصریه( مرکز دیالیز و پیوند اعضا )
سه شنبه, 21 آبان 1398
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی رییس بیمارستان منتصریه( مرکز دیالیز و پیوند اعضا ) را منصوب کرد. به... ادامه مطلب...
IMAGE
انتصاب رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)
سه شنبه, 21 آبان 1398
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی رییس مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی قائم(عج) را منصوب کرد. به گزارش وب دا،... ادامه مطلب...
IMAGE
حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شبکه بهداشت و درمان تایباد
سه شنبه, 21 آبان 1398
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد به همراه جمعی از معاونین و مدیران با حضور در شهرستان تایباد در جریان روند... ادامه مطلب...
IMAGE
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اردوهای جهادی
پنج شنبه, 16 آبان 1398
به گزارش وبدا دکتر سید محمد حسین بحرینی از محل برگزاری کلینیک صحرایی  اردوهای جهادی  در منطقه شهید آوینی... ادامه مطلب...
IMAGE
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مراکر جامع سلامت
پنج شنبه, 16 آبان 1398
به گزارش وبدا  دکتر سید محمد حسین بحرینی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی  به همراه معاون بهداشتی وجمعی از مدیران از... ادامه مطلب...

شهرهای تحت پوشش

شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی